Thirrje për novatorët: Shfrytëzoni mundësinë për njohje globale në DigiEduHack 2023