Keni një projekt apo ide?

Aplikoni online për të marrë pjesë

 

    Pyetje-përgjigje për aplikimin

    1Çfarë do të thotë informacioni plotësues?

    Në informacionin plotësues, mund të shkruani për anëtarët e tjerë të grupit (në rast se aplikimi bëhet në grup), informacion shtesë për projektin tuaj që mendoni se duhet cilesuar, si p.sh. nëse është një projekt i përfunduar apo një projekt i thjeshtë në fazë ideje, si dhe informacione të tjera si p.sh. nëse projekti juaj tashmë ka marrë pjesë në konkurse të tjera dhe nëse është vlerësuar si projekt/ide fituese, etj

    2Cilat nga fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar?

    Të gjitha fushat në formularin e aplikimit online janë të detyrueshme për t'u plotësuar