05 Korrik

KURSE

Kurse të konceptuara për të ofruar mundësi për të përfituar aftësi të reja të orientuara drejt kërkesës së tregut të punës të ekzekutueshme në kohë të shkurtër dhe me metoda …

05 Korrik

TRAJNIM

Auditues i Eficienses Energjitike  Menaxher i Efficienses Energjitike  Guida Turistike  Ricertifikim i Guidave  Trajnime Mesuesve   Anglishtja Pearson 

05 Korrik

TESTIM

C++ Institute Cisco Systems, Inc. CompTIA Testing Microsoft Android Linux Professional Institute Oracle Adobe VMware Udacity

20 Korrik

CERTIFIKIM

Auditues i Eficienses Energjitike  Menaxher i Efficienses Energjitike  Guida Turistike  Ricertifikim oi Guidave    Trajnime Mesuesve    Anglishtja Pearson