06 Shtator

Puna ne grup

Sipas disa studimeve të fundit, diversiteti i anëtarëve të një grupi pune ka avantazhet dhe dizavantazhet në mbarëvajtjen në punë. Avantazhet Një grup pune i përbërë me persona që nuk …

06 Shtator

Punesim

Programi qe ofron BTTC është një mundësi për të rinjtë dhe jo vetem ,profesionistë ose jo , nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të …

06 Shtator

Rezyme

Kompanitë, në varësi të pozicionit të lirë të punës, mund të marrin nga 75 deri në 250 CV dhe menaxherët e punësimit shpenzojnë vetëm 11 sekonda ose më pak për …