30 Shtator

Hartim dhe Zbatim Projektesh

Përshkrim hyrës: Era e re e ndryshimeve në fushën e edukimit dhe mësimdhënies dhe transformimet e viteve të fundit që lidhen me ndryshimin e formatit klasik të edukimit dhe mësimdhënies …