10 Shtator

Mekatronik

Arsyeja e mbajtjes së këtij trajnimi në BTTC ka të bëjë me infrastrukturën dhe stafin profesional më përvojë në fushën të cilën janë trajnuar. Trajnimi ka përfshirë anën teorike dhe …

10 Shtator

Logjistike

Qëllimi i trajnimit është të kuptohet transporti si veprimtari shërbyse dhe mënyrat se si organizohet ai nga tërsia, dhe të nxirret defimini me funksional për sistemin logjistik për kompani të …

10 Shtator

Menaxhim Prodhimi

BTTC është duke u përdorur në mënyrë efikase nga kompani të ndryshme që prodhojnë në sektorë të ndryshëm. Në secilin proces, nga krijimi i recetës së prodhimit deri në dhënien …