10 Shtator

Film & Fotografi

Barleti Training and Testing Center në kuadër të gjithperfshirjes ofron mundësi trajnimi për të gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë karrierën e tyre në Film & Fotografi Aplikimet janë të …

10 Shtator

Audiovisual

Programi Profesional i trajnimit në Artet audiovizuale të mediave është krijuar për të prodhuar specialistë audivizualë të kualifikuar, të aftë dhe konkurrues dhe të zhvillojë një lloj të ri sipërmarrësish …

10 Shtator

Multimedia

Barleti Training and Testing Center në kuadër të inovacionit ofron mundësi trajnimi për të gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë karrierën e tyre në Multimedia. Aplikimet janë të hapura ,nxitoni!