10 Shtator

Agroushqim

Programi i trajnimit në “Agroushqim” synon: Të pajisë studentët me njohuri të mjaftueshme përprocesin e agropërpunimit në industrine ushqimore; Të aftësojë studentët për të zbatuar njohuritë agropërpunuese në funksion të …

10 Shtator

Mjedis & Ekosistem

Për të përmbushur misionin dhe objektivat e saj, qendra e BTTC fokuson punën në disa drejtime kryesore strategjike ne fushen e Mjedisit dhe Ekosistemit: Rrjetëzim dhe partneritet efikas për të …

10 Shtator

Enegjia & Emetim Gazi

Barleti Training and Testing Center në kuadër të gjithperfshirjes ofron mundësi trajnimi për të gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë karrierën e tyre në Implementimin e projekteve qe kane lidhje …