13 Gusht

CERTIFIKIM

Kurse dhe trajnime të cilat ju pajisin ju jo vetëm me njohuri të reja profesionale, por edhe me dëshmi dhe certifikime të njohura në tregun e punës të cilat provojnë …

13 Gusht

TESTIM

Testimi i dijeve dhe aftësive të fituara është mënyra e vetme e njohjes së tyre dhe si i tillë ky proces është finalizimi i përpjekjeve dhe mundit tuaj. Testimet ofrohen …

13 Gusht

TRAJNIM

Trajnime praktike të konceptuara sipas metodave bashkohore për të garantuar përfitimin e aftësive praktike të aplikueshme. Trajnim për trajnerë Teknologji të automatizimit IT dhe Administrim sistemesh Aftësim softwerik Aftësi personale …

13 Gusht

KURSE

Kurse të konceptuara për të ofruar mundësi për të përfituar aftësi të reja të orientuara drejt kërkesës së tregut të punës të ekzekutueshme në kohë të shkurtër dhe me metoda …