10 Shtator

Zhvillim Produkti & Sherbimi

ÇFARË PROJEKTOHET NË NJË SHËRBIM APO PRODUKT,vlera qe mund të konsiderohen se kanë tre aspekte: KONCEPTIN, i cili është kuptimi i përmbajtjes, i përdorimit dhe i vlerës së P/SH (p.sh. …

10 Shtator

Finance & Kontabilitet

Gjatë kursit preken të gjitha zërat e një pune ekonomisti në çdo lloj kompanie private duke filluar që nga hapja e një ndërmarrje biznesi në qendrën kombëtare të biznesit “QKB”, …

10 Shtator

Plan Biznesi & Marketingu

Trajnimi është projektuar t’u drejtohet financierëve, menaxherëve të financës, menaxherëve të bizneseve të vogla e të mesme, pronarëve të bizneseve dhe sipërmarrësve, si dhe individëve të interesuar të ngrenë biznese …