06 Shtator

Karriera

Karriera përcaktohet si profesion i ndjekur nga një person për një periudhë të rëndësishme të jetës së tij/saj. Është seri e punëve që një person ka bërë gjatë gjithë jetës. …

06 Shtator

Komunikim

Pas kompletimit e këtij kursi të Strategjisë së Komunikimit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të: Identifikojnë problemet e përbashkëta të komunikimit që mund ti mbajnë prapa. Zhvillojnë aftësi për …

06 Shtator

Gjuhe te Huaja

Ofrohen metoda mesimdhenieje te teknologjise me te fundit, perdorimi i smartbordit, videove dhe kinemase (e cila eshte ne dipozicionin e studenteve per zhvillimin e oreve te praktikes me profesor profesioniste). …