10 Shtator

Rrjete

Ky trajnim ne rrjete/ Cisco shërben për të gjithë ata studentë dhe specialist IT të cilët kërkojnë të specializohen në rrjetet kompjuterike. Ky kurs ndihmon në zhvillimin e njohurive dhe …

10 Shtator

Programming

Të bëhesh një programues kërkon shume punë, shumë orë praktike në grup dhe në laborator. Gjithmonë më mirë kur është një instruktor të drejtojë në rrugën e saktë gjatë programimit. …

10 Shtator

Computing

BTTC – eshte njera nder qendrat profesionale te cilen personat fillestar ne IT duhet ta marrin ne konsiderat per nje karriere ne fushen e tyre,per tu afirmuar me ane te …